Doradztwo. 
Projektowanie. 
Realizacje.
Programowanie.

Zaufaj 

naszemu 

doświadczeniu

Referencje

Nasza Firma dostaje wiele listów i maili od naszych Klientów 
z wyrazami uznania dla naszej działalności.

referencja od klienta 1

"Dotychczasową współpracę z Firmą NETTEL Consulting oceniamy jako satysfakcjonującą i z pełną odpowiedzialnością możemy polecić tę firmę jako rzetelnego i solidnego partnera we współpracy.
Według naszej oceny Firma NETTEL Consulting posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał osobowy i ekonomiczny, niezbędny do realizacji świadczeń w zakresie w/w usług, realizowanych w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne"

referencja od klienta 2

"Pan Witold Modliński, wykonując powierzone mu obowiązki, 
dał się poznać jako osoba rzetelna i kompetentna, posiadająca bogatą i ugruntowaną wieloletnim doświadczeniem zawodowym wiedzę w temacie przedmiotu wskazanego w postępowaniu przetargowym.
Mając na uwadze okoliczności, że Pan Witold Modliński wywiązał się ze swoich zobowiązań bez zastrzeżeń, jest w mojej ocenie, osobą godna polecenia do nawiązywania i prowadzenia z nim współpracy zawodowej i gospodarczej."

referencja od klienta 3

"Powierzone zadanie zostało opracowane profesjonalnie z niezwykła starannością, dbałością o interes Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i dokładnością,  
tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także wymaganiami zawartymi w umowie.
W trakcie trwania współpracy, firma NETTEL Consulting z siedzibą w Biskupicach wykazała się dużą elastycznością i mobilnością przy opracowaniu powyższej dokumentacji."


Nasza Firma skupiamy liczne grono specjalistów zapewniających każdemu klientowi, kompleksową i profesjonalną obsługę. Wyróżnia nas solidność wykonywanych prac, terminowość i przyjazne podejście do każdego zleceniodawcy.

Nasi klienci

Naszymi klientami są między innymi:
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Centrum Zakupu dla Sądownictwa IGB w Krakowie
 • Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie
 • Sąd Apelacyjny w Krakowie
 • Sąd Apelacyjny w Poznaniu
 • Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu
 • ZOZ Gniezno
 • Poznańskie Ośrodki Sportów i Rekreacji
 
COPYRIGHT © 2022 Nettel Consulting